เสาเข็มเจาะและก็การทรุดตัว

เสาเข็มเจาะแล้วก็การทรุดตัวของสิ่งก่อสร้าง เสาเข็มเจาะอยู่ในดินอ่อน เสาเข็มเจาะบางทีอาจสั้นเกินไปหรือยาวน้อยเกินไป ปลายเสาเข็มไม่หยั่งลงในชั้นดินเหนียวแข็งหรือทรายแน่นเสาเข็มเจาะบกพร่อง เสาเข็มเจาะแตกหรือหักจากการขนส่งหรือขณะกดลงดิน ถ้าหากเป็นเสาเข็มเจาะบางทีอาจมีการคอดหรือขาดระหว่างทำเสาเข็มเจาะ ระบบแห้ง เสาเข็มเจาะเยื้องศูนย์ ศูนย์กลางเสาเข็มหรือกลุ่มเสาเข็มเยื้องตำแหน่งกับเสาอาคาร น้ำหนักที่กดลงทำให้ครอบหัวเสาเข็มพลิกตัว ลักษณะแบบนี้พบมากมากกับรากฐานเสาเข็มต้นเดียวที่ตอกไม่ถูกตำแหน่งแล้วปรับแก้ผิดแนวทางปลายเสาเข็มอยู่บนดินต่างชนิด การเลือกใช้เสาเข็มยาวเสมอกันไม่ได้มีความหมายว่าจะไม่กำเนิดปัญหา ถ้าหากปลายเสาเข็มส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่ในดินแข็งหรือทรายแน่น ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งอยู่ในชั้นดินอ่อน เสาเข็มจะทรุดตัวไม่เท่ากัน ดินเคลื่อนไหล อาจเกิดจากมีการขุดดินลึกรอบๆข้างเคียงหรือดินริมฝั่งน้ำที่เสียเสถียรภาพ ทำให้ดินใต้ตึกไหลเคลื่อนออกไป ถ้าดินที่ไหลมีจำนวนมากๆจะก่อให้ครอบหัวเข็ม(โครงสร้างรองรับ)รวมทั้งเสาเข็มถูกดันเคลื่อนออกมาจากตำแหน่งเดิม แล้วก็อาจส่งผลให้เสาเข็มหลุดออกมาจากครอบหัวเข็มได้กำลังรับน้ำหนักเสาเข็มน้อยเกินไป ในบางครั้งพบว่าเสาเข็มมีความยาวหยั่งลงในชั้นดินที่เหมาะสมแล้วแต่ขนาดหน้าตัดของเสาเข็มเล็กเกินไป กำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มไม่พอที่จะแบกทานน้ำหนักจากตัวอาคารได้เสาเข็มจะทรุดตัวมาก การจะดำเนินงานเสาเข็มเจาะควรที่จะตรวจสอบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของเสาเข็มเจาะ ดินที่จะเจาะและ ตำแหน่งที่จะเจาะ เพื่อไม่ให้เกิดการทรุดตัวของสิ่งก่อสร้าง     pithoonboredpile.com/knowledgpile