รถเครน (Crane) มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

เครน ตามภาษา ของทางการ เรียกว่า ปั้นจั่น  มีความหมายว่า เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวตั้งและก็ย้ายที่ข้าวของพวกนั้น ในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวนอน รถเครนประเภทเคลื่อนที่ (Mobile Cranes) คือ รถเครนที่มีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการควบคุมรวมทั้งเครื่องต้นกำลังอยู่ในตัว ซึ่งจัดตั้งอยู่บนยานที่เคลื่อนที่ในตัวเอง รถเครนประเภทคงที่ (Stationary Cranes) คือ รถเครนที่มีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการควบคุมแล้วก็เครื่องต้นกำลังอยู่ในตัว ซึ่งจัดตั้งอยู่บนหอพักสูง ขาตั้งหรือบนล้อเลื่อน