อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลายแหล่ จะต้องมีเครื่องปั่นไฟเพื่อใช้เป็นแหล่งเกิดพลังงาน

ในขณะนี้ ไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การใช้งานในบ้านเรือนขนาดเล็ก ไปจนถึงการใช้งานในอุตสาหกรรมขนาดกลางและก็ขนาดใหญ่ ถ้าหากขาดไฟฟ้าไป แน่นอนว่าก็จะทำให้เป็นผลเสียเป็นอันมาก อาทิเช่น การผลิตจำต้องหยุดชะงักลง หรือทำให้การใช้ชีวิตไม่สบายอย่างเคยเป็น