ระบบ Access Control คือ อะไร

คือระบบที่ควบคุม การ เข้า-ออก สถานที่สำหรับทำงานโดยผ่านเทคโนโลยีของ ฮาร์ดแวร์รวมทั้ง ซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมหลักการทำงานของระบบให้มีความเที่ยงตรง ในแต่ละสถานที่ ที่มีการเข้าออกพร้อมเพียงกันหรือหลายประตูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบควบคุม การเข้าถึงจะใช้อุปกรณ์ล็อค เรียกว่า Electric door lock หรือ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า บางทีก็อาจจะใช้งานร่วมกับ ปุ่มกด,เครื่องทาบบัตร,เครื่องแสกนลายนิ้วมือ,สแกนเนอร์บริเวณใบหน้า เป็นต้น ระบบควบคุมประตู หรือ ระบบคุมการ เข้า-ออกทางประตูต่างๆจะเป็นระบบที่ทางสถานที่นั้นๆไม่อยากที่จะให้ใครผ่านเข้า-ออก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางสถานที่ก่อน เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตก็ควรมีรหัส,ใบหน้า,ลายพิมพ์นิ้วมือ หรือบัตรทาบ ผ่านเข้าไปหรือมีบุคคลภายในสถานที่กดปุ่มสวิทซ์อนุญาตให้ผ่านเข้าไปได้เพียงแค่นั้นในตอนนี้ ได้มีการนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับการตรวจสอบ บุคคลด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ (Fingerprint Identification Technology) ทำให้การตรวจสอบบุคคลทำได้ถูกต้องแม่นยำ โดยประมาณว่าลายนิ้วมือ (Fingerprint) ของคนปริมาณ 600 ล้านคน อาจมีจังหวะที่ ลายพิมพ์นิ้วมือ…