ไคโตซานเป็นยังไง ?

ไคโตซาน เป็น ไบโอโพลิเมอร์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญในรูปของ D – glucosamine เจอได้ในธรรมชาติ โดยเป็นส่วนประกอบอยู่ในเปลือกของสัตว์พวก กุ้ง ปู แมลง รวมทั้งเชื้อรา เป็นสารธรรมชาติที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวเป็นที่เป็นอุปกรณ์ชีวภาพ ( Biometerials ) สลายตัวตามธรรมชาติ ไคโตซาน มี ความปลอดภัยสำหรับการประยุกต์ใช้กับมนุษย์ ไม่เกิดผลเสียรวมทั้งไม่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม ไคโตซาน ไม่มีการแพ้ ไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษ ( non – phytotoxic ) ต่อพืช นอกเหนือจากนี้ยังสนับสนุนการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตที่มีคุณประโยชน์